Boekhouding

Transparante, kwalitatieve en betrouwbare financiële en boekhoudkundige informatie zijn cruciaal voor uw onderneming. Onregelmatigheden en moeilijkheden opsporen wordt daardoor makkelijk. Faillissementen kunnen tijdig vermeden worden.

Movan draagt uitermate zorg voor de kwaliteit van uw boekhoudkundige en financiële informatie, die van kapitaal belang is voor de geloofwaardigheid van uw onderneming.

Wat doen wij voor u?

 • Organisatie en verwerking van uw boekhouding;
 • Toezicht op uw boekhouding en wettelijke stukken;
 • Begeleiding bij de opstart van een algemene en/of analytische boekhouding;
 • Adviezen en/of assistentie aangaande de invoering van geïnformatiseerde boekhoudsystemen;
 • Codering verantwoordingsstukken;
 • Volledige of gedeeltelijke outsourcing van de boekhouding;
 • Administratieve organisatie en kwaliteitsbewaking;
 • Btw-aangiftes;
 • Intrastat-aangiftes.

Fiscaliteit

Movan verzekert de periodieke fiscale opvolging van uw dossier. Met de nodige kennis en expertise staan wij in voor de realisatie, controle en verzending van uw periodieke en jaarlijkse aangiftes. Daarbij gaan we een stap verder dan de wettelijke verplichtingen. Wij optimaliseren uw fiscale situatie door gerichte acties en bijstand aangaande fiscale aangelegenheden.

Wat doen wij voor u?

 • Adviesverlening inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting van niet-inwoners, btw en registratierechten;
 • Bijstand bij de nakoming van fiscale verplichtingen, zowel voor directe- als indirecte belastingen;
 • Fiscale analyse en afsluiting van de jaarrekening;
 • Bijstand en vertegenwoordiging voor fiscale administraties;
 • Internationale fiscaliteit;
 • Structurering van groepen van ondernemingen.

Startersbegeleiding

Goed begonnen is half gewonnen. We begeleiden u als startende ondernemer van A tot Z, zodat u met kennis van zaken kan beginnen aan een nieuw en groots avontuur.

Zo houden wij voorafgaandelijk een gesprek om grondig na te gaan hoe uw idee een zo groot mogelijke kans heeft om te slagen, welke kosten u mag inbrengen, of u in aanmerking komt voor een vrijstelling van sociale bijdragen, of de aanvullende waarborgen (gewaarborgd inkomen, aanvullend pensioen, hospitalisatie…) voorhanden zijn.

Wat doen wij voor u?

Voorafgaand advies opstart

 • Analyse financiële haalbaarheid.
 • Hoofdberoep of bijberoep?
 • Vennootschap of eenmanszaak?
 • Sociaal statuut zelfstandige en gevolgen?

Begeleiding opstart

 • Opmaak financieel plan;
 • Nazicht welke subsidies in aanmerking kunnen komen;
 • Kredietaanvraag financiële instellingen;
 • Contact notaris en nazicht statuten.

Formaliteiten opstart

 • Inschrijving KBO;
 • Identificatie BTW;
 • Aansluiting sociaal verzekeringsfonds;
 • Aansluiting sociaal secretariaat in geval van personeel.

Overnamebegeleiding

Movan voert begeleidingsopdrachten uit voor zowel kandidaat kopers als kandidaat verkopers. Hierbij wordt met de gepaste discretie te werk gegaan.

Movan biedt de kandidaat koper of verkoper totaaladvies en een integrale persoonlijke begeleiding.

Wat doen wij voor u?

 • Een uitgebreide informatieverschaffing;
 • Een objectieve waardebepaling;
 • Een professionele samenstelling van het bedrijfsprofiel of verkoopmemorandum;
 • Het leggen van contacten met kandidaat-kopers;
 • Het voeren van negotiaties met de betrokken partijen;
 • Het voeren van de contractuele besprekingen;
 • De integrale coördinatie van de verkoopstransactie.

Advies

Heeft u uitbreidingsplannen? Wilt u uw bedrijf verkopen? Een concurrent overnemen? In tal van gevallen moet u beslissingen nemen die een aanzienlijke impact hebben op de toekomst van uw onderneming. Dankzij de specialisten van Movan kunt u dat doen met kennis van zaken.

Wat doen wij voor u?

 • Het opstellen van een businessplan;
 • Het opstellen van een financieel plan;
 • Waardebepaling van een onderneming;
 • Een haalbaarheidsstudie;

Administratieve ondersteuning

Er zijn heel wat goede redenen om te rekenen op een flexibele administratieve ondersteuning van Movan.

 • U verwacht een administratieve piek;
 • U bent starter en heeft nog geen idee hoe snel uw bedrijf zal groeien;
 • Zwangerschapsvervanging;
 • Vervanging zieke medewerker;
 • Overgang vaste medewerker;
 • Fase te weinig werk om een volwaardige parttimer te aanvaarden;

Door samenwerking met een gedreven ervaren administratieve medewerker van Movan bij u op kantoor of vanuit ons kantoor krijgt u in ruil: een hogere productiviteit, een goede opvolging, time management en bovendien bespaart u geld!